Be Hoc Chu Cai, Van Tieng Viet  APK (MOD, Unlimited Money)

Be Hoc Chu Cai, Van Tieng Viet APK (MOD, Unlimited Money)

App Information of Be Hoc Chu Cai, Van Tieng Viet Downlaod for android

App Name Be Hoc Chu Cai, Van Tieng Viet
Package Name org.vinakids.BeHocChu
Version
Rating ( 10389 )
Size
Requirement
Updated
Installs 100,000+
Category Educational, Games
Developer

Description of Be Hoc Chu Cai, Van Tieng Viet mod Apk (unlimited money/coins) for android

Game id: org.vinakids.BeHocChu

Bé học chữ cái là một trò chơi dạy cho các bé 29 chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt.
Trò chơi giúp các bé từ 1 đến 5 tuổi làm quen với bảng chữ cái thông qua các hình ảnh và trò chơi vô cùng thú vị.
Trò chơi là một ứng dụng tương tác giúp bé vừa học vừa chơi một cách dễ dàng.

Trò chơi có các tính năng chính sau:

– Học 29 chữ cái, mỗi chữ cái sẽ có 4 hình ảnh ví dụ rõ ràng.
– Dạy bé học Âm và Vần trong tiếng Việt.
– Hơn 500 hình ảnh ví dụ cho từng chữ cái, âm, vần.
– Trong mỗi bài học sẽ có trò chơi giúp bé ôn luyện lại từ đã học.
– Có 15 trò chơi để các bé luyện tập:
+ Trò chơi tìm chữ cái cho trước trong tập hợp 6 chữ cái ngẫu nhiên.
+ Trò chơi tìm từ không có chữ cái cho trước.
+ Trò chơi tìm từ có chứa chữ cái cho sẳn.
+ Ghép các chữ in thường với chữ in hoa.
+ Điền các chữ cái còn thiếu vào ô trống.
– Bên cạnh 29 chữ cái các bé còn được học 116 hình ảnh sống động đẹp mắt về các con vật, hình dạng, đồ dùng trong nhà, đồ dùng học tập rất phổ biến trong đời sống thường ngày của các bé.
– Các bé sẽ được khen ngợi hay động viên khi trả lời đúng hoặc sai câu hỏi kiểm tra giúp các bé vui học hơn.
– Âm thanh và giọng đọc rõ ràng, truyền cảm.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để trò chơi ngày càng hoàn thiện hơn.

Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi thông qua các kênh sau:

– Website: http://vinakids.org
– Facebook: https://goo.gl/hLmuYk
– Google+: https://goo.gl/7GbUAu
– Youtube: https://goo.gl/RtbB1y
– Email: [email protected]

Hãy theo dõi chúng tôi thông qua các kênh trên để được cập nhât sớm nhất các trò chơi mới vô cùng thú vị của VinaKids Group.
Baby learning letters is a game that teaches children 29 letters in the Vietnamese alphabet.
The game helps children from 1 to 5 years old get acquainted with the alphabet through extremely interesting pictures and games.
The game is an interactive application that helps children learn while playing easily.

The game has the following main features:

– Learn 29 letters, each letter will have 4 clear example pictures.
– Teaching children to learn Sounds and Rhymes in Vietnamese.
– More than 500 example images for each letter, sound, rhyme.
– In each lesson, there will be a game to help children review the words they have learned.
– There are 15 games for children to practice:
+ Game to find the given letter in a set of 6 random letters.
+ Game to find words without a given letter.
+ Game to find words that contain the given letters.
+ Match lowercase letters with uppercase letters.
Fill in the missing letters in the blanks.
– In addition to 29 letters, the children also learned 116 beautiful vivid pictures of animals, shapes, household items, and school supplies that are very popular in children’s daily lives.
– Children will be praised or encouraged when answering test questions correctly or incorrectly to help them learn more happily.
– Clear, expressive sound and voice.

We look forward to receiving your comments to make the game even better.

You can contact us through the following channels:

– Website: http://vinakids.org
– Facebook: https://goo.gl/hLmuYk
– Google+: https://goo.gl/7GbUAu
– Youtube: https://goo.gl/RtbB1y
– Email: [email protected]

Follow us through the channels above to get the earliest updates on exciting new games of VinaKids Group.
– Thêm màn hình chọn chữ cái và chọn trò chơi.
– Thêm 4 trò chơi mới.
– Tối ưu hóa trò chơi.
– Giảm 50% lượt hiển thị quảng cáo.