Mộng Huyễn Giang Hồ 2.5.1 APK (MOD, Unlimited Money)

Mộng Huyễn Giang Hồ 2.5.1 APK (MOD, Unlimited Money)

8.0 (5271)Games, Role Playing

App Information of Mộng Huyễn Giang Hồ Downlaod for android

App Name Mộng Huyễn Giang Hồ
Package Name mobi.mgh.mong.daihiep
Version 2.5.1
Rating 8.0 ( 5271 )
Size 490.8 MB15.0 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2021-10-27
Installs 100,000+
Developer

Description of Mộng Huyễn Giang Hồ mod Apk (unlimited money/coins) for android

Game id: mobi.mgh.mong.daihiep

Kế thừa tinh hoa võ hiệp Kim Dung – Cổ Long, phát triển cốt truyện đặc sắc với các anh hùng dã sử thuần việt như Thánh Gióng, Sơn Tinh, Thủy Tinh mang lại một thế giới trò chơi đầy màu sắc. Người chơi thu thập các Đại Hiệp yêu thích của mình như Vô Kỵ, Dương Quá, Kiều Phong, Tây Môn, Lục Tiểu Phụng, Yến Thập Tam…
Inheriting the quintessence of martial arts Kim Dung – Co Long, developing unique storylines with Vietnamese historical heroes such as Thanh Giong, Son Tinh, Thuy Tinh bringing a colorful game world. Players collect their favorite Dai Hiep, such as Vo Ky, Duong Qua, Kieu Phong, Tay Mon, Luc Tieu Phung, Yen Thap Tam …
Giao diện mới
Oct23